Notre
entreprise
Objectifs Conditions
du projet
Projet
de financement
Conditions
de qualification
Projets
récents
Nous
contacter
Liens
importants
  • Yerles¸im alanı gelis¸tirme projeleri
  • Turizm gelis¸tirme projeleri
  • Altyapı projeleri (otoyol, köprüler, liman ve havaalanı tesisleri gibi)
  • Uçaklar, tas¸ıma ve araç filolarının, fabrikaların ve ag˘ır makinelerinin satın alınma projeleri
  • Tarımsal projeler (sulama sistemleri, sulama kanalları ve pompa istasyonları gibi)
  • Hidroelektrik barajlar, enerji fabrikaları, yenilenebilir enerji, yollar vb.