Şirketimiz Amaçlar Proje
Kriterleri
Finansman
Planları
Yeterlilik
Koşulları
Projeler İletişim
Bilgileri
Önemli
Linkler

Genel merkezi Miami, Florida’da bulunan The Sun Land Group Corp. ve grup bünyesindeki şirketler ve iştirakleri ile dünya çapındaki ofis ve temsilcilikleriyle; altyapı kalkındırma, proje geliştirme ve yönetimi alanlarında uzmanlık ve finansman hizmetleri sağlama konusunda kabul edilmiş dünya normlarını benimser.

The Sun Land Group, bünyesindeki çokuluslu proje geliştirme, uluslararası ticaret, bankacılık ve finans alanlarında yetkin, eğitimli ve tecrübeli uzman bir kadro ile çalışmaktadır.

Grup, 1993 yılında Güney Amerika, Karayipler ve ABD’de iş yapan çokuluslu bir ticaret şirketi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluşundan itibaren, ihracat finansmanı ve ihracatın artırılmasıyla ilgili tüm konularda en yetkili kurum kabul edilen ve Amerikan EximBank’ın Florida ortağı olan Florida İhracat Finans Kurumu (FEFC) ile yakın çalışma ilişkisi içinde olmuştur.

The Sun Land Group Corp., FEFC’nin rehberliği ve kontrolü altında, uluslararası pazarlarda varlığını güçlendirirken, kurulduğu ABD’de de tutarlı ve sürekli bir büyüme sağlamıştır.